+48 71 34 09 192 info@intercultures.pl

Badania i Rozwój Wnosimy coś nowego do świata!

W naszej pracy trenerskiej, szkoleniowej i doradczej często napotykamy na sprzeczności wewnątrz organizacji naszych klientów. Są to skutki dążenia do rosnącej złożoności organizacyjnej.

Zorientowanie na uzyskiwane wyniki i silne oddziaływanie zbliżających się terminów pozostawiają bardzo mało czasu na refleksję – proste rozwiązania są w tym przypadku najlepsze.

N

Uznajemy współpracę wirtualną za oczywistość.

Mimo tego, że wiele procesów pracy jest wirtualnych, rzadko wspiera się zespoły oraz liderów w rozwoju kompetencji niezbędnych w tej dziedzinie. Poza tym zalety współpracy na odległość rzadko są podkreślane. Nie naucza się tego, jak stosować współpracę wirtualną w uporządkowany sposób oraz jak oceniać jej skuteczność.

Dowiedz się więcej o naszych badaniach w tej dziedzinie i praktycznych rozwiązaniach, które mogą usprawnić pracę Twojej organizacji.

N

Informacja zwrotna jest głównym sposobem nieformalnego uczenia się, ale tak naprawdę nikt nie uczy się, jak jej odpowiednio udzielać oraz interpretować.

Dwa fakty:

  • Różnorodność może być stosowana tylko wtedy, gdy jest odpowiednio uwzględniona.
  • Znaczna część procesu uczenia się w organizacjach jest nieformalna. Obydwa elementy podkreślają, że możemy przekształcić różnorodność w przewagę, jeśli udzielimy sobie wzajemnie informacji zwrotnych na temat istotnych różnic w naszej praktyce zawodowej. Ku naszemu zdziwieniu, sposób udzielania informacji zwrotnych w międzynarodowych kontekstach przed rozpoczęciem współpracy z intercultures nie był dokładnie monitorowany.

Dowiedz się więcej o naszych badaniach w tej dziedzinie i praktycznych rozwiązaniach, które mogą usprawnić pracę Twojej organizacji.

N

Pracownicy spędzają najwięcej czasu pracy na spotkaniach, ale nikt nie sprawdza lub nie rozwija ich jakości.

Czas pracy jest coraz częściej przeznaczany na spotkania bezpośrednie, jak i te wirtualne. W tym czasie nie sprawdza się ani nie rozwija jakości czy wydajności. Wraz z klientami określiliśmy kluczowe czynniki wpływające na poprawę efektywności każdego spotkania oraz sposoby ich wdrażania.

Dowiedz się więcej o naszych badaniach w tej dziedzinie i praktycznych rozwiązaniach, które mogą usprawnić pracę Twojej organizacji.

N

Badania identyfikują humor jako główny czynnik zaangażowania pracowników, ale nie jest on używany w tym celu świadomie.

Humor w międzynarodowych kontekstach jest często „zamiatany pod dywan”. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kluczowy czynnik motywacyjny we współpracy, ale wszyscy mają na jego temat odmienne zdanie, zwłaszcza w kontekstach międzykulturowych. Rzadko jest on odpowiednio skierowany, a tym bardziej świadomie stosowany.

Dowiedz się więcej o naszych badaniach w tej dziedzinie i praktycznych rozwiązaniach, które mogą usprawnić pracę Twojej organizacji.

Chcesz dowiedzieć się, co jest za zakrętem? Skontaktuj się z nami!