+48 71 34 09 192 info@intercultures.pl

Zarządzanie w Różnorodnym Środowisku

W dzisiejszym świecie wielu międzynarodowych liderów stoi w obliczu niezliczonych wyzwań:

  • Zarządzanie pracownikami z różnych kultur organizacyjnych nakierowane na realizację wspólnych celów
  • Osiąganie rezultatów pomimo różnic językowych i kulturowych
  • Zapewnienie orientacji w złożonych strukturach organizacyjnych
  • Osiągnięcie wysokiego poziomu zaangażowania interesariuszy na różnych odległościach geograficznych
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o niestabilne dane
  • Rozwój pracowników, którzy mają inne perspektywy własnego rozwoju
  • Wykorzystanie różnorodności jako zasobu
  • Sytuacja ciągłej zmiany organizacyjnej
  • Określanie ramy dla złożonych sytuacji, zarówno wirtualnych, jak i międzynarodowych, od projektów do spotkań
  • Wspieranie innowacji w zakresie tworzenia produktów i procesów

intercultures od ponad 15 lat współpracuje z międzynarodowymi liderami. Zakres tematyczny naszej oferty obejmuje zagadnienia od programu rozwoju talentów globalnych, przez realia kierownictwa średniego szczebla w organizacjach typu mozaikowego, po warsztaty strategiczne z wyższą kadrą zarządzająca oraz członkami zarządu. Kiedy możemy zacząć wspierać Twoich liderów w zarządzaniu w kompleksowości?

 

Poniżej prezentujemy niektóre z tematów znajdujących się w naszym portofolio:

N

Przywództwo w kontekście międzykulturowym

N

Przywództwo w złożonych organizacjach (np. o mozaikowych strukturach organizacyjnych lub w spółkach joint ventures)

N

Rozwijanie kultury udzielania informacji zwrotnej (feedbacku) jako podstawowej funkcji organizacji uczących się

N

Sesje coachingowe dla liderów

N

Przywództwo w kontekście globalnym

N

Przywództwo sytuacyjne

N

Negocjacje w przestrzeniach transkulturowych jako zadanie przywódcze

N

Tworzenie i współtworzenie innowacyjnych programów rozwoju przywództwa

N

Zarządzanie różnorodnością

N

Leadership branding - Przywództwo oparte na budowaniu świadomości marki

N

Shared leadership – Przywództwo współuczestniczące

N

Tworzenie i współtworzenie innowacyjnych programów rozwoju przywództwa

N

Zdalne przywództwo

N

Spotkania jako zadanie przywódcze

N

Przywództwo w procesie zmian

Szukasz najlepszego połączenia? Skontaktuj się z nami!