+48 71 34 09 192 info@intercultures.pl

Diversity Icebreaker® from Human Factors AS® Znacznie więcej niż tylko „icebreaker”

Diversity Icebreaker®, narzędzie zaprojektowane w ciekawy i niebanalny sposób, stawia sobie za cel osiągnięcie poprzez zaangażowanie uczestników wspólnej odpowiedzi na pytanie o to, jak najlepiej wykorzystać różnorodność.

Kwestionariusz Diversity Icebreaker, opracowany przez Bjørn Z. Ekelund, to psychologiczne narzędzie mierzące preferencje komunikacji, interakcji z innymi i stylu rozwiązywania problemów.

Zakres i obszary zastosowań są zróżnicowane:

N

Zespoły i Praca Projektowa:

Aby zespół osiągnął sukces, jego członkowie muszą być świadomi swoich różnić i podobieństw, respektować nawzajem swoją odmienność i mieć jasność podziału ról i procesów, w ramach których pracują.

N

Trening Komunikacji:

Podstawą kwestionariusza Diversity Icebreaker są różnice w sposobie komunikacji z innymi. Trening jest skutecznym sposobem na poznanie pojęcia różnorodności w stylach komunikacyjnych.

N

Przywództwo:

Metoda Diversity Icebreaker rozwija samoświadomość własnego stylu zarządzania, gotowość do współpracy i przywództwa partycypacyjnego, preferencje mają również bezpośrednie przełożenie na różne wymiary zarządzania („ludźmi”, „zadaniami”, „zmianą”).

N

Trening Międzykulturowy i Zarządzanie Różnorodnością:

Wymiary Diversity Icebreaker występują niezależnie od kultury, płci i wieku. Model jest nieskomplikowany i intuicyjny, przez co może być wprowadzeniem do tematyki różnorodności.

N

Rozwiązywanie konfliktów:

Diversity Icebreaker nie jest narzędziem służącym rozwiązywaniu konfliktów. Ponieważ jednak warsztat podnosi poziom zaufania i pozytywnych emocji wśród uczestników, metoda może wspomagać proces poszukiwania rozwiązań.

N

Punkt wyjścia:

Możliwość stosowania DI dla grup składających się 200 i więcej uczestników czyni DI jedynym w swoim rodzaju narzędziem używanym przy starcie dużych projektów organizacyjnych, konferencji i procesów integracji pracowników.

W intercultures nie tylko używamy Diversity Icebreaker podczas treningu dla naszych klientów, ale także jesteśmy oficjalnym dystrybutorem narzędzia. Ci, którzy zdecydują się na używanie Diversity Icebreaker, nie muszą korzystać z usług intercultures, mogą je bezpośrednio zamówić. Bylibyśmy jednak szczęśliwi mogąc przeprowadzić dla Ciebie pełen warsztat Diversity Icebreaker.

Diversity Icebreaker®

Chciałbyś dowiedzieć się więcej?

Czekamy na Twój kontakt