+48 71 34 09 192 info@intercultures.pl

Informacja Zwrotna jako atut w Międzynarodowym Kontekście

Doświadczenia i badania pokazują, że zespoły wielokulturowe są często mniej skuteczne niż monokulturowe zespoły, chyba że nauczą się uwzględniać różnice i wykorzystwać je na swoją korzyść. Aby efektywnie wykorzystać informacje zwrotne, muszą one być przekazywane i odbierane zgodnie z międzykulturowym kontekstem ich wymiany.

Wyobraź sobie, jak mógłbyś wykorzystać pełne zrozumienie oczekiwań ludzi pracujących w międzynarodowych kontekstach:

N

Poprawić relację w pracy między dwoma lub więcej osobami

N

Umiejętnie negocjować zasady współpracy w ramach zespołów dwu- lub wielokulturowych

N

Przygotować dostosowane informacje zwrotne w celu optymalizacji sukcesu zespołu

N

Wykorzystywać wyniki do rozwoju organizacji i wprowadzenia zrównoważonych zmian

Feedback Profiler®: Cztery Kategorie Informacji Zwrotnej, Dwanaście Wymiarów

The Feedback Profiler® to narzędzie oceny stosowane w celu optymalizacji praktyk i stworzenia zamierzonej kultury udzielania informacji zwrotnej. Dostępny w wersji tradycyjnej oraz online, The Feedback Profiler® analizuje preferencje poszczególnych pracowników, tandemów, małych lub dużych zespołów, a nawet organizacji.

Opracowany na potrzeby rynku po latach badań, Feedback Profiler® rozpoznaje takie aspekty, jak krytyczne luki w komunikacji, rozbieżności w zasadach leżących u podstaw relacji w pracy, nieefektywności w procesach zespołowych i nie tylko. Wynikiem tej analizy są zestawy danych, na podstawie których mogą być przeprowadzane bezpośrednie interwencje, można zaproponować odpowiednie i nieformalne dokształcenie oraz na podstawie których zmiana organizacyjna może być rozwijana.

Co mówią nasi klienci o Feedback Profiler®:

„The tool offers additional layers for me that intuitively I feel I still need to digest. Intriguing. Looks lighthearted, but is a powerful engine…“
Ursula Brinkmann, IBI

Feedback Profiler®

Feedback Profiler®

Prosta w obsłudzie implementacja!

Feedback Profiler® jest szczególnie przyjazny dla użytkownika i prosty w obsłudzie. Wypełnienie kwestionariusza w czterech kategoriach trwa około 10 minut.
Feedback Profiler®

Feedback Profiler®

Jak mogę użyć narzędzia Feedback Profiler®?

W przypadku konsultantów, instruktorów i trenerów używających narzędzia z ich własnymi klientami, certyfikacja nie jest wymagana. Oferujemy pomoc online przy rozwiązywaniu kwestii dotyczących wyników lub ich zastosowania w trakcie warsztatów/sesji coachingowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz naszą broszurę informacyjną lub wyślij nam wiadomość!

Czekamy na Twoje pomysły