+48 71 34 09 192 info@intercultures.pl

Wirtualna Współpraca

Poczta elektroniczna. Rozmowy telefoniczne. Telekonferencje. Dla większości z nas komunikacja za pośrednictwem tych mediów jest istotną częścią naszej codziennej pracy.

  • Jak można usprawnić nasze wirtualne umiejętności komunikacyjne?
  • Czy używamy właściwych mediów we właściwym celu z naszymi międzynarodowymi partnerami
  • Jak można skuteczniej motywować współpracowników na odległość?
  • Czy korzystamy w pełni z potencjału naszych lokalizacji jako czynnika, który może zrównoważyć wyzwania wynikające ze współpracy na poziomie globalnym?

W intercultures jesteśmy przekonani, że możemy znacząco usprawnić Twoje codzienne wirtualne kontakty. Pracowaliśmy z setkami wirtualnych zespołów, wspieraliśmy managerów w zdalnym zarządzaniu oraz intensywnie badamy ten temat od ponad 5 lat.

Doświadczenia te zaowocowały współautorstwem książki Closeness at a Distance: Leading Virtual Groups to High Performance oraz opracowaniem wszechstronnego narzędzia oceny Virtual Performance Assessment (VPA®), mierzącego skuteczność wirtualnych zespołów.

Dzięki temu możemy z całym przekonaniem powiedzieć: „Pomożemy Ci znacznie usprawnić współpracę wirtualną. Kiedy możemy zacząć?”

Nasza Oferta:

N

Zdalne przywództwo

N

Projektowanie wirtualnych spotkań

N

Wykorzystanie mediów w międzynarodowych kontekstach

N

Coaching pracowników i liderów w kontekście współpracy wirtualnej

N

Rozwój wirtualnych zespołów oraz inicjowanie projektów

N

Budowanie wirtualnych sieci kształcenia

Czekamy na Twoje pomysły